stark-consulting-diensten2

Kredieten

Indien uw project niet kwalificeert voor een subsidie, kan het wellicht gefinancierd worden met een concessionele lening. Verschillende organisaties bieden zulke leningen, zoals FMO, BIO en IFC.
Concessionele leningen bieden vaak gunstiger voorwaarden dan commerciële leningen van banken, zoals:

  • langere looptijd (tot 10-12 jaar)
  • uitgestelde aflossing (‘grace period’; tot 3-4 jaar)
  • minder zekerheden (onderpand)
  • achterstelling van de lening t.o.v. andere schuldeisers

Neem contact met ons op voor meer informatie zodat we u kunnen adviseren over de mogelijkheden van concessionele leningen.