stark-consulting-diensten2

Onze diensten

Stark Consulting is gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven die ondernemen in opkomende markten in Afrika, Azië, Latijns Amerika en Oost Europa.

Onze dienstverlening op dit vlak strekt zich uit tot de volgende activiteiten:

  • Match making. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van contacten in Nederland en in een aantal opkomende markten. Wij kunnen bedrijven ondersteunen bij het vinden van een geschikte en betrouwbare business partner.
  • Projectontwikkeling. Wij zijn professioneel gesprekspartner en adviseur voor het ontwikkelen en kredietwaardig maken van business ideeën. Samen met onze opdrachtgevers maken wij het idee concreet en ontwikkelen wij het ondernemingsplan.
  • Aanvragen projectfinanciering. Wanneer een project concreet en levensvatbaar is, ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij het verwerven van subsidies en kredieten voor het project.
  • Administratief projectmanagement. Wanneer de subsidie- of kredietaanvraag toegekend is, ondersteunen wij bij het voldoen aan alle administratieve verplichtingen die daaruit voortvloeien, gedurende de implementatie van het project.