stark-consulting-diensten2

Subsidieadvies

Wij bieden ondersteuning aan uw bedrijf bij het verwerven van subsidies voor uw bedrijfsactiviteiten in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Wij assisteren met het zoeken naar relevante subsidieregelingen, het inschatten van de slaagkans van een aanvraag, het ontwikkelen van het project en het schrijven van het projectvoorstel en de subsidieaanvraag. Tijdens de beoordelingsfase houden wij nauw contact met de subsidieverstrekkende instantie. Na goedkeuring van de aanvraag ondersteunen wij bij de projectadministratie. Daaronder vallen zaken als het opstellen van voortgangsrapportages en tussentijdse declaraties.

Gedurende het gehele proces, nemen wij u zoveel mogelijk werk uit handen. Deze aanpak leidt tot de best mogelijke subsidieaanvraag en de hoogst mogelijke kans op succes. Bovendien neemt het u veel werk uit handen.